Üyeler
Adı Soyadı YASEMİN GENÇ
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler .