Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Soylu
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler