Üyeler
Adı Soyadı Fatma Hilal Belviranlı
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud,İnfeksiyon dünyası