Üyeler
Adı Soyadı Hüseyin Haydar Kutlu
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler