Üyeler
Adı Soyadı Ayfer Bakır
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi MİKrobiyoloji / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK DERNEĞİ