Üyeler
Adı Soyadı Filiz Kaya
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti Klimud