Üyeler
Adı Soyadı Özben Özden
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği