Üyeler
Adı Soyadı Fatma Nur Akdoğan Kittana
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ