Üyeler
Adı Soyadı FATMA NUR AKDOĞAN
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ