Üyeler
Adı Soyadı DİLARA YILDIRAN
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD