Üyeler
Adı Soyadı Emine Yavuz
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum KSÜ TIP FAKÜLTESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyologlar Dayanışma Derneği