Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Sezer
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud