Üyeler
Adı Soyadı Yasemin Öztürk
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler