Üyeler
Adı Soyadı Deniz Koçan
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ABD. / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Gıda Teknolojisi Derneği Ziraat Mühendisleri Odası