Üyeler
Adı Soyadı YASİN GENİŞ
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler