Üyeler
Adı Soyadı Esra Ersoy Ömeroğlu
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyologlar Derneği, Biyoteknoloji Derneği