Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Büyüktaş
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Gaziantep Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler