Üyeler
Adı Soyadı Suna Pelin Gulay
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum University of Maryland College Park / 2009
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler