Üyeler
Adı Soyadı Handan Toçoğlu
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler