Üyeler
Adı Soyadı Derya Karataş Yeni
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler