Üyeler
Adı Soyadı Nurdan Karacan Sever
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler