Üyeler
Adı Soyadı Emine Emel Koçman
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler türk immünoloji derneği