Üyeler
Adı Soyadı MUHARREM ÇİÇEK
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ