Üyeler
Adı Soyadı Meral Akarca
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud Türk Mikrobiyoloji Derneği