Üyeler
Adı Soyadı Tahir Taner Kirazoğlu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler (-)