Üyeler
Adı Soyadı Suat ÖZLÜK
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum YÜZÜNCÜYILÜNİVERSİTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TTB