Üyeler
Adı Soyadı AYŞE ÇOLAK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler YOK