Üyeler
Adı Soyadı Özge Kılınçel
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği