Üyeler
Adı Soyadı Gökhan KARAŞİN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Yok