Üyeler
Adı Soyadı Ali Alvandian
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz eylul Üniversite / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler