Üyeler
Adı Soyadı LEVENT AKSOY
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRK GÖĞÜS CERRRAHİSİ,DENİZLİ TABİP ODASI