Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Rüveyda Uğur
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği