Üyeler
Adı Soyadı BERRİN UZUN
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2001
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Kan Merkezleri Transfüzyon Derneği Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği