Üyeler
Adı Soyadı Mümtaz Güran
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ECCMID