Üyeler
Adı Soyadı Şerife SATILMIŞ
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler