Üyeler
Adı Soyadı Orhan Akpınar
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Sağlık Bilimler Enst. / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TTB