Üyeler
Adı Soyadı Gumral ALAKBAROVA
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler