Üyeler
Adı Soyadı Özgecan Erdem
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler