Üyeler
Adı Soyadı PERVİN ÖZLEM BALCI
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA NUMUNE HASTANESİ / 1994
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD