Üyeler
Adı Soyadı İsmail Davarcı
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa numune hastanesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud