Üyeler
Adı Soyadı YEŞİM TOK
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.TIP FAK.ATATÜRK EAH / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler