Üyeler
Adı Soyadı Fatma Kalaycı Yüksek
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler