Üyeler
Adı Soyadı Berna Erdal Yıldırım
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği