Üyeler
Adı Soyadı Nergiz İmamova
Ünvanı Eczacı
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniveritesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler