Üyeler
Adı Soyadı Zehra Yürüken
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler