Üyeler
Adı Soyadı Nur TOPSAKAL
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler