Üyeler
Adı Soyadı Güneş Özçolpan
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLIMUD