Üyeler
Adı Soyadı Zeynep Koç
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler