Üyeler
Adı Soyadı Asuman İnan
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler EKMUD KLİMİK ECSMID VHSD