Üyeler
Adı Soyadı Elif VURAL TAŞDEMİR
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler -