Üyeler
Adı Soyadı AYŞEGÜL HAZAL BORAL
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler American Society For Microbiology Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tıbbi Mikoloji Derneği